Menu

Bliv Radioamatør

se dette afsnit,

https://www.tv2lorry.dk/artikel/mulig-dansk-rekord-i-vm-i-kortboelgeradio?fbclid=IwAR1zkWgPEZiuejW6Vh1c_6P6TzMBKkKwcslggcq3oEphjSOtpEX1sdBw0VE

Amatørradio og licens.

Hvad kan du og hvilke muligheder giver en licens til amatørradio ?

 

Er du først kommet igang vil du opleve at du har fundet verdens bedste hobby,

 

 

 

De fleste kender Walkie også kaldet CB radio eller 27 mhz, som har en forholdsvis kort rækkevidde og tit uforholdvis meget støj.

Med en amatørlicens i hånden får du adgang til en hel række andre frekvensbånd, som dels har lang rækkevidde, men også er uden støj.

De 2 mest anvendte frekvensbånd ligger i VHF (144 til 146 Mhz) og UHF (432 til 438 Mhz) og har en fremragende rækkevidde på simplexfrekvenser (altså direkte imellem 2 stationer). Er det mobilstationer er rækkevidden typisk 8 til 25 km afhængig af terræn.

Er det basestationer er det ikke ualmindeligt med rækkevidde op til 100 km og endda mere og det er uden nævneværdig støjgener.

Indenfor radioamatør regí får du en lang række muligheder som f.eks 27 mhz ikke har mulighed for at give.

Repeatere.

Danmark er tapeseret med bla. repeatere (såkaldte relæstationer) som forstærker dit signal op og genudsender det med fornyet kraft, hvilket gør at rækkevidden bliver betydelig længere for dig, specielt hvis du er mobil. Hvor du tidligere kun kunne række f.eks 10 km mellem 2 biler, kan du nu række op til 150 km på en enkelt repeater og på de repeatere som er linket sammen, der snakker vi om helt landsdækkende netværk.

Disse repeatere er opdelt i 2 kategorier:

Analog FM og Digital.

Det Analog system består af såkaldte “stand alone repeatere” samt repeatere som er bundet sammen i et netværk ved hjælp af computere, således at repeaterne kan tale med hinanden. Dette system kaldes ASR (Analog software repeatere) og har stor udbreddelse i Danmark, hvilket gør det muligt at tale sammen imellem regioner og landsdele når man f.eks er på farten.

På den digitale side findes der 3 systemmer, som hedder DMR (Digital mobil radio), samt D-star (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) og det meget lidt udbredte C4FM (4FSK modulation).

D-star er et verdensomspændende radionetværk, som er opdelt med landekoder og undergrupper (samtalegrupper). I hele Danmark er der opsat repeatere som kan bruges til opkald på dette net, som gør det muligt at samtale ikke bare mellem regioner, landsdele, men også imellem verdensdele.

DMR stammer egentlig fra den proffessionelle verden, hvor det bruges bla. indenfor industri, transportvirksomhed og meget andet.

Radioamatørerne har taget systemmet til sig og har udviklet sit eget landsdækkende net som idag dækker så godt som hele Danmark. Systemmet giver mulighed for privat opkald og roaming som man kender det fra GSM nettet (mobiltelefon) og er yderligere udstyret med bla. GPS.

De mange net er i høj grad som skræddersyet til mobil kommunikation, da de er nemme at betjene, giver god rækkevidde og god samtalekvalitet.

APRS

APRS (Automatic Packet Reporting System) bruges bla. til navigation og er et helt unikt stykke værktøj, som bla. kan bruges til meget præcis offroadnavigation, da det bla. kan tilsluttes ens amatørradio og navigator, således at man kan se dem man følges med, live på sin GPS navigator eller på internettet.

Systemmet er landsdækkende og har sin egen frekvens i amatørbåndet, samt sine egne digipitere (modtage og sendestationer) som sørger for at modtage og videresende brugernes position og andre data som bruges til bla. præcis navigation.

 

 

Dette er blot et meget lille udsnit af de muligheder du får med en radioamatørlicens i din hånd.

Er det svært at få en licens ?

Nej, det er det ikke.

Der findes 3 kategorier af licenser.

D-Licens er en såkaldt operatørlicens og den giver adgang til de gængse bånd som nævnt herover, samt en række andre bånd. Primært med en sendeeffekt på 50 Watt.

D-licensen består af en række meget lette spørgsmål, som enhver kan besvare efter en uges selvstudie om aftenen og aflæggelse af prøve tager typisk 5 til 15 minutter.

B-Licens giver adgang til HF båndene som ligger under 30 Mhz og som har betydelig længere rækkevidde, – ja helt op til mange tusinde km.

Med B-Licens må man sende med 100 Watt.

B-licensen kræver noget mere arbejde og studie end D-licensen. Sommetider kan det betale sig at tage et aftenkursus i en lokale afdeling.

A-Licens adskiller sig ikke væsentligt fra B-licensen, bortset fra at den er lidt sværre at erhverve og kræver grundig teknisk insigt og noget mere studie/kursus. Sendeeffekten er her 1000 Watt.

Hvordan får jeg en licens ?

For at få en licens, skal du enten gøre dig klar til prøven ved selvstudie eller ved at tilmelde dig et kursus i en lokal radioamatørforening.

Materiale kan f.eks bestilles hos www.edr.dk eller ved selvstudie på http://operatorlicens.dk/

 

 

Tilmelding til prøven kan ske på dette link: http://www.ens.dk/teleoginternet/Amatoerradio/Amatoerradioproever

Du kan også melde dig ind i NRDK, så hjælper vi dig med kursus og prøve.

Ønsker du mere viden inden du går igang, så er du også velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Sidst men ikke mindst, så giver en amatørlicens gode muligheder for at deltage i et livsgivende og livreddende radioberedskab, med et godt socialt og aktivt fælleskab, med øvelser og aktiv tjeneste.

Hvad er amatørradio

Amatørradio er for alle – høj som lav. Blandt amatører verden over er kronede hoveder, politikere og ganske almindelige mennesker, unge og ældre.

Lige siden radioens barndom har mennesker fattet interesse for på fritidsbasis at eksperimentere med radiomodtagere og sendere. Allerede omkring året 1909 dukkede de første radioamatører op, men først i 1920’erne fik man det blå stempel i form af tilladelser – licenser.

Internationalt er amatørradio anerkendt som ”tjeneste” på linie med radiofoni – tjeneste osv.
På en international radiokonference i 1947 fandt man frem til følgende definition:

”Amatørtjeneste: Tjeneste, der til formål har individuel ophævelse, udveksling af gensidige signaler og undersøgelse af tekniske spørgsmål, og som udføres af amatører. Dvs. personer, der er i besiddelse af behørig tilladelse, og som udelukkende af personlig og uden økonomisk fordel interesserer sig for radioteknik”.

I Danmark er radioamatørerne samlet i landsforeningen ”Eksperimenterende Danske Radioamatører” – EDR, der blev stiftet i 1927, og som har over 60 lokalafdelinger fordelt over hele landet.

EDR varetager amatørernes interesser overfor myndighederne og danner bindeled til den internationale amatørbevægelse under IARU (International Amateur Radio Union) som tæller stort ser alle verdens radioamatørorganisationer.

For at opnå en sendetilladelse, skal man hos IT og Telestyrelsen bestå en skriftlig prøve. Når denne prøve er bestået, får man udstedt sit certifikat, for Danmark er det ”OZ” som præfiks. Alt efter den sværhedsgrad man har bestået sin prøve i, får man tilladelse til at sende med effekter fra 50 – 1000 watt.

Der er i Danmark udstedt over 8000 certifikater. På verdensplan er der over 1 mill. Radioamatører. Mange store elektronikvirksomheder verden over er startet op af radioamatører.

For at en radioamatør kan udnytte sit certifikat, skal han have en antenne, som er den vigtigste del af udstyret. Man kan sammenligne en flyvemaskine med en radioamatør. Flyvemaskinen kan uden brændstof ikke flyve til fjerne destinationer, det samme gælder en radioamatør, han kan ikke kontakte fjerne destinationer uden en antenne.

Amatørradio er